Vi tecknar ramavtal med Rikshem

Rikshem äger fastigheter över hela Sverige, från norr till söder. Den 31 mars 2022 ägde Rikshem cirka 29 000 lägenheter och fastighetsbeståndets värde uppgick till cirka 59,7 miljarder kronor. Ramavtalet gäller service och underhåll.

Facebook
Twitter
LinkedIn