Vi tecknar avtal med Umeå Kommun

Orell Inneklimat AB har tecknat ett ramavtal med Umeå Kommun. Avtalet gäller tjänster inom ventilations och
injusteringsarbeten avseende ombyggnader, nyinstallationer, planerat- och
avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder inom beställarens fastighetsbestånd. Arbeten
kan komma att utföras i olika typer av verksamheter som till exempel kontor, skola,
äldreboenden, förvaltningsbyggnader samt i offentliga miljöer (badhus, ishallar,
resecentrum med mera). Ramavtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år + ett (1) år upp
till totalt fyra (4) års ramavtalstid. I upphandlingen kom vi på andra plats.

Facebook
Twitter
LinkedIn