Fjällvivan Östersund

Mindre än 10 kilometer från Östersunds centrum ligger Ängsmon. Ett område som erbjuder förskola, skola, sporthall och service kombinerat med ett väl utbyggt nät av gång- och cykelbanor samt kollektiva förbindelser till omkringliggande områden.

Här växer nu 28 nya bostäder fram i form av rad- och parhus, där samtliga bostäder har egen trädgård och parkering i carport på den egna uppfarten.

Med ett hem i Brf Fjällvivan har du alltid nära till Storsjön och den vackra naturen!
NCC är totalentreprenör och beställare är Ekeblad

Orell Inneklimat AB installerar FTX-systemen och vår projektör är Nemkon

Facebook
Twitter
LinkedIn