Energiprojekt

Vi har fått i uppdrag att utföra ett energiprojekt i Östersunds Tennishallar.

Byte av ventilationsaggregat och optimering av styrutrustning kommer enligt våra beräkningar att spara ca 170.000 kWh/år med ett minskat koldioxidutsläpp på ca 7900 Kg CO2/år.

En investering som återbetalar relativt fort och samtidigt är bra för vår miljö. Att räkna hem en energibesparande investering har blivit betydligt enklare då elpriserna stigit kraftigt den senaste tiden.

Alla prognoser tyder på att energipriserna kommer att öka även de närmsta åren och det gör att det blir viktigare än någonsin att se över sina fastigheters energiförbrukning. Kontakta oss om du är intresserad av att få en analys av dina tekniska installationer och ett förslag på energibesparande åtgärder. Ofta är lösningen enklare än man tror.

Orell Inneklimat AB tar ansvar för hela projektet: Projektering och installation av vent, el ,vs, bygg & automation.
Tryggt och enkelt för vår kund.

Facebook
Twitter
LinkedIn